Efter længere tids overvejelse vil vi i Bestyrelsen gerne præsentere "Sponsorfonden FDF Ølstykke".
Som medlem af sponsorfonden støtter I op om kredsens arbejde med børn og unge i Ølstykke i form af et halvårligt pengebeløb
(sponsorat), som I helt selv bestemmer størrelsen af.
Sponsoratet opkræves 1. februar og 1. august og ved indmeldelse vil alle medlemmer tildeles sit eget sponsornummer.
Sammen med sponsoratet har I mulighed for at tilmelde jer vores nyhedsmail, så I kan følge med i hvad vi bruger pengene på.
Hvis ovenstående har vakt jeres interesse, vil vi i Bestyrelsen sætte stor pris, at i udfyldte tilmeldingsblanketten på næste side.
På Bestyrelsens vegne.
Felix Badura Holgersen
Formand

For at downloade blanketten

Klik her